Wolfram Hogrebe

Wolfram Hogrebe — prof. dr, profesor filozofii teoretycznej na Uniwersytecie w Bonn. Zainteresowania badawcze: historia filozofii, teoria poznania, filozofia języka, metafizyka, hermeneutyka, filozofia kultury. Autor m.in.: Kant und das Problem einer transzendentalen Semantik, 1974; Archäologische Bedeutungspostulate, 1977; Deutsche Philosophie im XIX. Jahrhundert, 1987; Prädikation und Genesis, 1989; Metaphysik und Mantik, 1992; Ahnung und Erkenntnis, 1996; Echo des Nichtwissens, 2006; Wirklichkeit des Denkens, 2007; Riskante Lebensnähe. Die szenische Existenz des Menschen, 2009. Członek Rady Programowej „Archiwum”.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.