Piotr Marciszuk

Piotr Marciszuk — dr, ur. w 1958 r., polonista, filozof. Pracę doktorską Nowa gnoza Arthura Koestlera (Ossolineum, Wrocław 1987) obronił pod kierunkiem prof. Barbary Skargi. Był jej doktorantem w latach 1981-1985, potem pracował w jej Zakładzie w IFiS PAN jako adiunkt. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych członek zespołu „Aletheia„, wydającego w podziemiu niezależne pismo filozoficzne oraz zakazane wtedy dzieła filozoficzne (Heideggera, Kołakowskiego, Patoćka). M.in. przetłumaczył wtedy z języka angielskiego książkę Leszka Kołakowskiego Husserl i po­szukiwanie pewności. Na początku lat dziewięćdziesiątych odszedł z nauki i w roku 1993 założył prywatne wydawnictwo edukacyjne „Stentor”, które z powodzeniem prowadzi do dzisiaj. Współautor serii podręczni­ków „Edukacja filozoficzna dla gimnazjów„. Od ponad 10 lat prowadzi intensywną działalność społeczną, kieruje Polską Izbą Książki.

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 65 (2020)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.