Marcin Pietrzak

Marcin Pietrzak – dr, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Opolskiego. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora na podstawie pracy, która w 2012 roku uzyskała formę książkową pt. Zagadnienie empirycznych zasad etyki. Obecnie przedmiotem zainteresowań badawczych jego stał się obecnie cynizm filozoficzny w jego różnych postaciach: od klasycznego cynizmu uczniów Antystenesa, przez cynizm okresu cesarstwa, wątki cynickie w kulturze i filozofii średniowiecznej i nowożytnej, aż do współczesnej myśli krążącej wokół zagadnień i problemów sformułowanych przez cyników.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.