Rafał Toczko

Rafał Toczko – dr, adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym UMK, członek Pracowni Komparatystyki Literackiej i Kulturowej UMK, sekretarz zarządu Fundacji Traditio Europae. Zainteresowania naukowe:, twórczość Augustyna z Hippony, herezje antyczne, Hansa-Georga Gadamera interpretacje filozofii Platona, psychologia antyczna.

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.