Volume 64 (2019)

Edited by: Seweryn Blandzi i Przemysław Parszutowicz

 


Translations


Reviews

 

 

The 64/2019 volume of the „Archive of The History of Philosophy and Social Thought” was co-financed by the Ministry of Science and Higher Education from the resources dedicated to the popularization of science within the framework of the 592/P-DUN/2019 Agreement.

MNISW(1).jpg

 

Przejdź do wersji polskiej

Currently read volume

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.