Julian Klaczko o przesileniu światopoglądowym

Stanisław Borzym

This paper treats about the political ideas of Julian (Yehuda Leib) Klaczko. The author presents Klaczko’s fate as an assimilated Jew who would become one of the most influential Polish journal writers, publishing also in the most celebrated journals in Europe. The main emphasis of this article is to analyze and demonstrate the broader contexts of Klaczko’s thinking about the crisis of the world-view in the second part of the 19th century. The situation of Poland, its misuse and abuse by the Prussians and the Russians serves to present the idea that Europe has experienced a visible and dangerous discord between the Christian values and the political practice. The author also traces interesting analogies between the political and historical observations of Klaczko and Karl Löwith.

58s-borzym

Słowa kluczowe: Klaczko · Krasiński · Löwith · 19th century polish philosophy

Stanisław Borzym (1939-2023) — prof. dr hab., redaktor naczelny rocznika „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” w latach …- 2009. Wieloletni kierownik Zakładu Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Specjalista w zakresie filozofii polskiej XIX i XX w. (zwłaszcza w powiązaniu z myślą francuską i niemiecką) oraz historii filozofii nowożytnej. Opubliko­wał m.in. Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce, Ossolineum, Wrocław 1984; Filozofia polska 1900-1950, Ossolineum, Wrocław 1991; Panorama polskiej myśli filozoficznej, PWN, Warszawa 1993; Obecność ryzyka. Szkice z fi­lozofii powszechnej, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1998; Przeszłość dla przyszłości. Z dziejów myśli polskiej, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003.

Bibliografia prac Stanisława Borzyma   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.