Komentarz do przekładu wybranych tekstów filozoficznych Wiktoryna: Jak w Bogu możliwe jest zrodzenie? Manifestacja Boga jako Formy

Jacek Ruszczyński

In this commentary I intend to present a problem with which Victorinus is concerned – how is Begetting possible in God? Latin Author considers the problem as a philosopher rather than a theologian. We can say that we are dealing with the philosophy of God.

61-ruszczynski

Słowa kluczowe: Marius Victorinus · triad existence-life-cognition · divine potentiality · divine acting · begetting in God · internal form as cognition · manifestation of a form · exterior form as being

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.