Tom 61 (2016)

 • Michel Fattal, Sur le Bien dans le Phédon de Platon
 • Zbigniew Nerczuk, Koncepcja „zwolenników zmienności” w Platońskim Teajtecie i jej recepcja w myśli greckiej
 • Marzenna Jakubczak, Doświadczenie źródłowe z perspektywy klasycznej filozofii indyjskiej (sāṃkhya-yoga)
 • Tomasz Tiuryn, Forma, natura, ogólność. Aleksandra z Afrodyzji koncepcja uniwersaliów
 • Gregory W. Lee, Anthony Dupont, Augustine’s Two Cities Revisited. Contemporary Approaches to De civitate Dei
 • Marek Otisk, Essentia and Substantia in the Trinitarian Dispute of Roscelin of Compiegne and Anselm of Canterbury
 • Agnieszka Świtkiewicz-Blandzi, Metafizyczna struktura świata Pseudo-Dionizego w Triadach Grzegorza Palamasa
 • Jan Čížek, The Concept of Panaugia according to Francesco Patrizi and John Amos Comenius
 • Katarzyna Guczalska, Rozdział kościoła od państwa w ujęciu Hegla
 • Joanna Mazur, Na tropie formacji – po śladach „formacji”. Analiza koncepcji formacji intelektualnej w Granicach historyczności Barbary Skargi
 • Marek Sikora, Evolution of Polish Marxist Thought on the Example of the Philosophy of Leszek Kołakowski
 • Małgorzata Przanowska, Verbum interius jako fundujące doświadczenie hermeneutyki filozoficznej. Zarys dyskusji

Arystoteles 2400 lat

 • Michel Bastit, Etre et activité selon Aristote
 • Seweryn Blandzi, Aristotle’s prote philosophia: Metaphysics, Ontology, Theology or Methodology?
 • Anna Maria Laskowska, The Aristoxenian Theory of Soul as Harmony
 • Walter Seitter, Accidentalism in Aristotle? Poetics and Ontology
 • Kamila Najdek, Aristoteles in Nietzsches Rhetorik-Vorlesungen: Eine kritische Rückkehr zu antiken Quellen
 • Norbert Leśniewski, Retoryka i Etyka Nikomachejska Arystotelesa w interpretacji Heideggera

Przekłady

 • Maciej Smolak, Drugi rozdział siódmej księgi Etyki eudemejskiej (EE VII.2 1235b13-1238b14). Wprowadzenie
 • Arystoteles, Drugi rozdział siódmej księgi Etyki eudemejskiej (EE VII.2 1235b13-1238b14), przeł. M. Smolak
 • Arystoksenos z Tarentu, Elementy rytmu, przeł. A. M. Laskowska
 • Jacek Ruszczyński, Komentarz do przekładu wybranych tekstów filozoficznych Wiktoryna: Jak w Bogu możliwe jest zrodzenie? Manifestacja Boga jako Formy
 • Mariusz Wiktoryn, Wybór tekstów filozoficznych. Sprawcze działanie i forma, przeł. J. Ruszczyński
 • Proklos, Teologia Platona, księga II, 1, przeł. M. Komorowski przy współpr. S. Blandziego

Recenzje

 • Marek Blaszke, Wolter dalej żywy
 • Jarosław Rolewski, Ernst Cassirer i jego fenomenologia
 • Anna Lewicka-Strzałecka, Wizja nieustannej profesjonalizacji

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej Ruch Filozoficzny Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.