Summa o intelekcie

Artur Andrzejuk

Michał Zembrzuski, Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu moż­nościowego i czynnego, Wydawnictwo Liberi Libri, Warszawa 2019, ss. 404.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2022.66.67.16

66-andrzejuk

Słowa kluczowe: zembrzuski · summa

Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.