Symboliczna pregnancja

Ernst Cassirer

The concept of symbolic pregnancy is considered by many scholars to be the most important, root concept of Cassirer’s entire philosophy of symbolic forms. It consti­tutes the originality of his phenomenology in comparison with that of Husserl, Brentano, Scheler or Heidegger.

66-cassirer-parszutowicz

Słowa kluczowe: Cassirer · symboliczna pregnacja · formy symboliczne · fenomenologia · Husserl · Brentano

Ernst Cassirer (1874 — 1945) — niemiecki filozof, który po 1939 roku przyjął obywatelstwo szwedzkie. Przedstawiciel neokantowskiej szkoły marburskiej. Historyk filozofii, teoretyk poznania i nauki, kultury i myślenia mitycznego. Twórca teorii form symbolicznych. Autor m.in.: Substanzbegriff und Funktionsbegriff; Philosophie der symbolischen Formen (4 t.); Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit (4 t.); Kants Leben und Lehre; Determinismus und Indeterminismus in der modernen Physik; An Essay on man; Myth of the State.   »  

Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.