Cieszkowski redivivus

Daniel Roland Sobota

Krystian Pawlaczyk, Poza substancją dziejów. O wczesnej myśli Augusta Cieszkow­skiego, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2021, ss. 491.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2022.66.67.17

66-sobota

Słowa kluczowe: pawlaczyk · cieszkowski

Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.