A Hundred Years of Polish Philosophy and Culture

Sofia Vescovelli

Cento anni di filosofia e cultura polacca, ed. by Anna Czajka, Gerardo Cunico and Elisabetta Colagrossi, (Milano–Udine: Mimesis, 2020), pp. 348.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2022.66.67.18

66-vescovelli

Słowa kluczowe: polska filozofia

Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.