Anna Dziedzic

Anna Dziedzic – dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, autorka Antropologii filozoficznej Edwarda Abramowskiego (Wrocław 2010) i redaktorka naukowa książki Abramowskiego Pisma filozoficzno-psychologiczne (Warszawa 2016). Pracuje w Zakładzie Historii Filozofii Polskiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 63 (2018)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.