W. Julian Korab-Karpowicz

W. Julian Korab-Karpowicz – Profesor filozofii i stosunków międzynarodowych Angloamerykańskiego Uniwersytetu w Pradze. Studia na Katolickim Uniwersytecie Ameryki, doktorat na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jest autorem wielu prac z dziedziny historii filozofii, etyki i filozofi i polityki. Autor książki: A History of Political Philosophy: From Thucydides to Locke (2010) i jej polskiej wersji: Historia filozofii politycznej. Od Tukicydesa do Locke’a (2011).

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.