Tom 20 (1974)

 • Izydora Dąmbska, Adam Burski i jego Dialectica Ciceronis
 • Bronisław Baczko, Wolter: zło i ład natury
 • Joanna Ugniewska-Dobrzańska, Leopardi — w poszukiwaniu pod­staw etyki
 • Barbara Skarga, Maine de Biran wobec Kanta
 • Marcin Król, Zagadka Józefa Kalasantego Szaniawskiego
 • Ryszard Panasiuk, Kontekst historyczny i sens Feuerbachowskiego humani­zmu
 • Maria Wodzyńska, Jules Michelet wobec Prelekcji paryskich Adama Mic­kiewicza. (W setną rocznicę śmierci Micheleta)
 • Beata Szymańska, Intuicja i wyobraźnia. (Teoria poznania Antoniego Lan­gego)
 • Adam Komorowski, „Pokolenie 98„. Niektóre problemy racjonalizacji klęski
 • Eugenio Garin, Aspekty współczesnej filozofii włoskiej
 • Exercitationes Racovianae habitae annis 1606-1609. [Wydał] Aart de Groot
 • Listy Henryka Struvego. (Wybrał i przygotował do druku Stanisław Borzym)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.