Tom 27 (1982)

Podczas składania niniejszego tomu zmarł 3 października 1981 r. w wieku 95 lat niepomiernych zasług nestor filozofii polskiej Profesor TADEUSZ KOTARBIŃSKI, wszechstron­ny, światowej sławy uczony, logik, prakseolog, metodolog, a także historyk filozofii i logiki, wieloletni przewodniczący komitetu redakcyjnego Biblioteki Klasyków Filozofii. Re­dakcja „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej„ żegna z żalem wielkiego Wychowawcę i Nauczyciela pokoleń filozofów polskich, którego życie i twórczość służyły wszystkim za przykład.

 • Stanislav Sousedik, Walerian Magni jako komentator i krytyk filozofii Arystotelesa
 • Światosław Florian Nowicki, Sylogizm Heglowski
 • Jan Carewicz, Niedokończone dzieło Augusta Cieszkowskiego
 • Joanna Ugniewska-Dobrzańska, Carlo Pisacane – narodowo-społeczne programy włoskiego socjalizmu Risorgimenta
 • Jan Skoczyński, Marian Zdziechowski wobec niektórych kontrowersji epoki modernizmu
 • Jerzy Wociał, Znaniecki i tradycja transcendentalizmu
 • Maria Wodzyńska-Walicka, Spóźniony słowianofil. Pitirima Sorokina filozofia kultury
 • Barbara Skarga, Nicość i pełnia
 • Jacek Juliusz Jadacki, Spór między Romanem Ingardenem a Edmundem Husserlem
 • Jerzy Bukowski, Konstrukcje czy zalecenia etyczne? (Uwagi o filozofii Sartre'a)
 • Małgorzata Kozik, Przemiany galicyjskiej myśli konserwatywnej pod wpływem polemiki z Narodową Demokracją
 • Joanna Kurczewska, Elita warszawskiej inteligencji radykalnej wobec kultury szlacheckiej
 • Franciszek Bargiel SJ, Adam Kwiryn Krasnodebski SJ (1628-1702) i jego filozoficzne dzieło
 • Zbigniew Ogonowski, W sprawie korespondencji Leibniza z Samuelem Crellem
 • Korespondencja Leibniza z Samuelem Crellem. Z rękopisu wydali Zbigniew Ogonowski i Mikołaj Szymański

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.