Theory of Recognition in Historical Perspective

Andrzej Karalus

Axel Honneth,  Anerkennung. Eine europäische Ideengeschichte, Suhrkamp Verlag 2018, p. 238.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2019.64.19

64-karalus-rec

Słowa kluczowe: honneth · ideengeschichte · anerkennung

Andrzej Karalus – dr, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Filozoficznych Politechniki Gdańskiej. Zajmuje się współczesną filozofią polityki, współczesną filozofią anglosaską i niemiecką, filozofią społeczną, teorią zmiany społecznej oraz ekonomią polityczną.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.