Theory of Recognition in Historical Perspective

Andrzej Karalus

Axel Honneth,  Anerkennung. Eine europäische Ideengeschichte, Suhrkamp Verlag 2018, p. 238.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2019.64.19

64-karalus-rec

Słowa kluczowe: honneth · ideengeschichte · anerkennung

Andrzej Karalus – doktor filozofii, magister filozofii i socjologii, zatrudniony obecnie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania badawcze: filozofia społeczna i filozofia polityki, historia filozofii nowożytnej, ekonomia polityczna, socjologia wiedzy, teorie zmiany społecznej, współczesna filozofia niemiecka i francuska, historia idei.

ORCID: 0000-0003-1800-2453   »  

Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.