Tom 62 (2017) - Suplement: Descartes i fenomenologia

 • Od Redakcji
 • Renaud Barbaras, Czym jest rzecz myśląca?
 • Dominique Pradelle, Sytuacja metafizyczna Kartezjusza: między zerwaniem a ciągłością
 • Nicolas de Warren, Radykalność rozumu a kartezjanizm fenomenologii Husserla
 • Camille Riquier, Sartre’owskie medytacje
 • Piotr Schollenberger, Cartésianisme et non-cartésianisme dans la pensée du dernier Merleau-Ponty
 • Federica Frattaroli, Monde, passivité, différence. Une réflexion à partir de Descartes et Merleau-Ponty
 • Urszula Idziak-Smoczyńska, Madness at the Basis of Knowledge. The Heresy of Jean-Luc Marion
 • Witold Płotka, Motyw kartezjański w polskiej fenomenologii (1895–2015): Przegląd stanowisk i próba bilansu
 • Wojciech Starzyński, Percepcja i idea: podwójny kierunek kartezjanizmu Twardowskiego
 • Karol Tarnowski, Egzystencjalna i formalno-ontologiczna problematyka substancji u Descartesa
 • Andrzej Gniazdowski, Freedom, Equality, Truth. The Antinomies of Cartesianism in the Philosophy of Leszek Kołakowski
 • Jean-Luc Marion, Poznanie estymatywne jako niemetodyczny i nieobiektywizujący modus w myśli Descartesa
Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.